ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Στην Ελλάδα είναι το πρώτο ιατρείο Στοματοπροσωπικού πόνου που λειτούργησε, παρέχοντας διαγνωστικές και θεραπευτικές φροντίδες στις ακόλουθες περιπτώσεις ασθενών:

- Ασθενείς με επώδυνες μυϊκές διαταραχές που προσβάλλουν το εν λόγω σύστημα και την ευρύτερη περιοχή του.

Διάφοροι τύποι ενδοστοματικών ναρθήκων. Η επιλογή του τύπου εξαρτάται κατά περίπτωση από την μορφή και το είδος της διαταραχής.

Κλασσικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης τοποθετημένος στην άνω γνάθο.

Κυνοδοντική προστασία στην εργαζόμενη πλευρά κατά την πλαγιολίσθηση

Α. Κυνοδοντική προστασία στην εργαζόμενη πλευρά κατά την πλαγιολίσθηση.

Αμφοτερόπλευρη κυνοδοντική προστασία κατά την προολίσθηση

Β. Αμφοτερόπλευρη κυνοδοντική προστασία κατά την προολίσθηση.

Άλλος τύπος ενδοστοματικού νάρθηκα για τις περιπτώσεις ασθενών με εκσεσημασμένη πρόσθια οριζόντια και κάθετη υπερκάλυψη των προσθίων δοντιών.

Εκσεσημασμένη οριζόντια πρόταξη με την πλάκα του Shore τοποθετημένη στο στόμα.

Α. Εκσεσημασμένη οριζόντια πρόταξη με την πλάκα του Shore τοποθετημένη στο στόμα.

Συγκλεισιακή άποψη. Στην πρόσθια περιοχή του νάρθηκα έχει δοθεί το κατάλληλο εύρος προσθιοπίσθια για τη δημιουργία των συγκλεισιακών επαφών.

Β. Συγκλεισιακή άποψη. Στην πρόσθια περιοχή του νάρθηκα έχει δοθεί το κατάλληλο εύρος προσθιοπίσθια για τη δημιουργία των συγκλεισιακών επαφών.

Πρόσθια άποψη της πλάκας του Shore. Η ακρυλική κατασκευή δεν είναι ορατή.

Πρόσθια άποψη της πλάκας του Shore. Η ακρυλική κατασκευή δεν είναι ορατή.

Εκσεσημασμένη κάθετη πρόταξη χωρίς την πλάκα του Shore

A. Εκσεσημασμένη κάθετη πρόταξη χωρίς την πλάκα του Shore

Η πλάκα του Shore τοποθετημένη στο στόμα, με εμφανές το

Β. Η πλάκα του Shore τοποθετημένη στο στόμα, με εμφανές το "ξεκλείδωμα" της σύγκλεισης.

Απεικόνιση της πλάκας του Shore

Γ. Απεικόνιση της πλάκας του Shore.

Ο νάρθηκας μετατόπισης είναι μία ιδιαίτερη μορφή νάρθηκα τόσον από πλευράς κατασκευής όσον και από πλευράς λειτουργίας. Η χρήση του απαιτεί ειδικές δεξιότητες και εμπειρία. Εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις επίμονης και μη ανατάξιμης πρόσθιας μετατόπισης των διαρθρίων δίσκων με επαναφορά. Ονομάζεται και νάρθηκας του Farrar, από τον πρώτο κατασκευαστή.

Το πρόσθιο αντίστροφο επικλινές επίπεδο

Α. Το πρόσθιο αντίστροφο επικλινές επίπεδο.

Σταθεροποίηση της κάτω γνάθου σε θέση προς τα εμπρός

Β. Σταθεροποίηση της κάτω γνάθου σε θέση προς τα εμπρός.

- Ασθενείς με πόνο ή άλλες δομικές διαταραχές που εντοπίζονται στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις π.χ. όλες οι παθολογικές μετατοπίσεις των διαρθρίων δίσκων στις εν λόγω διαρθρώσεις.

Τροποποιημένο πρόγραμμα κινησιοθεραπείας για την κάτω γνάθο σε περιπτώσεις αντίστροφου clicking.

Ο ασθενής καθοδηγείται να εκτελεί ευρεία κατάσπαση.

Α. Ο ασθενής καθοδηγείται να εκτελεί ευρεία κατάσπαση.

Η ελαφρά προολίσθηση της κάτω γνάθου

Β. Η ελαφρά προολίσθηση της κάτω γνάθου.

Η ανάσπαση σε θέση κοπτική με κοπτική

Γ. Η ανάσπαση σε θέση κοπτική με κοπτική.

Στη θέση αυτή επαναλαμβάνονται κινήσεις ανάσπασης και κατάσπασης

Δ. Στη θέση αυτή επαναλαμβάνονται κινήσεις ανάσπασης και κατάσπασης.

- Ασθενείς με εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις νόσους που προσβάλλουν πρωτογενώς ή δευτεροπαθώς σε κάποια φάση διαδρομής της γενικής νόσου, τις Κροταφογναθικές διαρθρώσεις και το Στοματογναθικό σύστημα γενικότερα (Οστεοαρθρίτις, Ρευματοειδής αρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις, Αγκυλοποιητική σπονδυλίτις, Ερυθηματώδης λύκος κλπ.).

Πρόσθια ανοιχτή δήξη ασθενούς με PA των κροταφογναθικών διαρθρώσεων

Πρόσθια ανοιχτή δήξη ασθενούς με PA των κροταφογναθικών διαρθρώσεων.

Πλαγιολίσθηση της κάτω γνάθου δεξιά

Πλαγιολίσθηση της κάτω γνάθου δεξιά.

Πλαγιολίσθηση της κάτω γνάθου αριστερά. Είναι εμφανής ο περιορισμός της κινητικότητας της κάτω γνάθου

Πλαγιολίσθηση της κάτω γνάθου αριστερά. Είναι εμφανής ο περιορισμός της κινητικότητας της κάτω γνάθου.

- Ασθενείς με χρονία κεφαλαλγία τύπου τάσεως σύμφωνα με τα Διαγνωστικά Κριτήρια που θέτει η Διεθνής Εταιρεία Κεφαλαλγίες (International Headache Society) για τη σχέση της Κεφαλαλγίας Τύπου Τάσεως (K.T.T.) με τη δυσλειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος και των Κροταφογναθικών διαρθρώσεων γενικότερα.

- Συμπτωματική ανακούφιση σε ασθενείς με νεοπλασματικές νόσους στην περιοχή του Στοματογναθικού συστήματος, που παράγουν Στοματοπροσωπικό πόνο, δυσανεξία στην περιοχή και περιορισμό των λειτουργικών κινήσεων της κάτω γνάθου.

- Συμπτωματική ανακούφιση σε ασθενείς με κρανιοπροσωπικά άλγη και σύνδρομα που, εκτός των άλλων συμπτωμάτων, παράγουν και Στοματοπροσωπικό πόνο.

- Συμπτωματική ανακούφιση και αρωγή σε ασθενείς με άτυπες μορφές προσωπαλγίας.

 

Διαγνωστικά

Δεδομένης της πολυπαραγοντικής αιτιολογίας των λειτουργικών διαταραχών του Στοματογναθικού συστήματος, συχνά προκύπτουν σοβαρά προβλήματα διαφορικής διάγνωσης εμπλέκοντας και ειδικότητες του ευρύτερου Ιατρικού χώρου (Ω.Ρ.Λ., Ρυματολογία, Νευρολογία, Ψυχιατρική, Παθολογία, Ογκολογία κλπ.).

Στις εν λόγω περιπτώσεις θα πρέπει ή όχι να αποκλειστούν τα εξής ενδεχόμενα:

α) Μία γενική νόσος να διαδράμει παράλληλα και ανεξάρτητα με υπάρχουσα δυσλειτουργία του Στοματογναθικού συστήματος οιασδήποτε μορφής. Στις περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της συνοσηρότητας με ενδεχόμενη αλληλοεπικάλυψη.

β) Ο αποκλεισμός ή όχι διαταραχής οφειλόμενης σε γενικότερα παθολογικά αίτια μη έχοντα σχέση με την παθολογία του Στοματογναθικού συστήματος.

Η μεθοδολογία διαχείρισης ασθενών που υπάγονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες (Ιστορικό, Κλινική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις κλπ), καθώς και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται και ακολουθούνται κατά περίπτωση, βασίζονται απολύτως στα Σουηδικά πρωτόκολλα θεραπείας ασθενών με παρόμοιες διαταραχές.

Δρ. Βύρων Χρ. Δρούκας

Οδοντίατρος - Γναθολόγος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
τ. Δ/ντής Κλινικής Στοματοπροσωπικού Πόνου
και Φυσιολογίας του Στοματογναθικού Συστήματος

Ωράριο λειτουργίας

Το ιατρείο λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνία

  • Βασ. Σοφίας 54, 115 28 Αθήνα
  •  210 72 44 002
  •   694 47 75 686
  • bdroukas@dent.uoa.gr
© 2019-2022 vyron-droukas.gr.
Υποστήριξη Option Computers

Οι εικόνες, που εμφανίζονται στο vyron-droukas.gr προέρχονται από το σύγγραμα με τίτλο “Λειτουργία και Δυσλειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος”, 4η έκδοση.
Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2019-20.

Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;